Formulari de contacte

De conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre (LOPD), l’informem que les seves dades de caràcter personal podran ser incloses en un fitxer de El Paller de Cal Cintet. Així mateix, vostè podrà exercir els drets que estableix la llei i en concret els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de totes les seves dades mitjançant sol·licitud dirigida a El Paller de Cal Cintet. Aristot (Lleida) 25722 Lleida España

He llegit i accepto les condicions de privacitat